Posest in nošnja orožja

Na zdravstveni pregled prinesite: veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) zdravstveni karton ali izpis iz zdravstvenega kartona izbranega zdravnika Očala oz. leče, če jih uporabljate očala ali kontaktne leče, če jih nosite in izid okulista, če ga imate

Vozniki

Na zdravstveni pregled prinesite: veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) zdravstveni karton ali izpis iz zdravstvenega kartona izbranega zdravnika očala ali kontaktne leče, če jih nosite in izid okulista, če ga imate

Zaposleni

Na zdravstveni pregled prinesite:  veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) zdravstveni karton ali izpis iz zdravstvenega kartona izbranega zdravnika, v primeru da opravljate zdravstveni pregled pred zaposlitvijo očala ali kontaktne leče, če jih nosite in ...