V našem medicinskem centru MD Krumpak opravljamo naslednje storitve:

 • Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti (zdravstvena analiza oz. ocena tveganja na posameznih dejanskih delovnih mestih in oblikovanje tipičnih delovnih mest, v katerih so združena dejanska delovna mesta s primerljivo oceno tveganja).
 • Revizija dosedanjih zdravstvenih ocen za izjavo o varnosti z oceno tveganja.
 • Oblikovanje obsega in vsebine zdravstvenih pregledov za posamezno tipično delovno mesto.
 • Opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev.
 • Telefonski ali elektronski kontakt delodajalca z izvajalcem medicine dela glede novonastale problematike v zvezi z izvajanjem storitev medicine dela.
 
 • Obisk izvajalca medicine dela pri delodajalcu v zvezi z razreševanjem problematike delovnih mest ali postopkov v zvezi s premestitvijo delavca vključno z ogledom delovnega mesta.
 • Seznanjanje delavcev s tveganji povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem (predavanje o pravilnem ročnem premeščanju bremen, predavanje o pravilni ergonomski ureditvi delovnega mesta za slikovnim zaslonom; obe predavanji s praktičnim prikazom glede na ciljno populacijo delavcev).
 • Predavanje o prvi pomoči vključno s pisnim gradivom in izdajo potrdil o opravljeni udeležbi.
 • Predstavitev možnosti delodajalca v postopkih pred in po predstavitvi delavca na invalidski komisiji.
 • Aktivno sodelovanje v primeru možnosti poklicne rehabilitacije delavcev in izbiri ustreznega delovnega mesta pred oceno na invalidski komisiji ter premestitvi na drugo delovno mesto po oceni na invalidski komisiji, s proučitvijo možnosti sofinanciranja ZPIZ glede usposabljanja in prilagoditve delovnega mesta (povezava z izvedenskimi organi ZZZS in ZPIZ).
 
 • Sodelovanje izvajalca medicine dela z izbranim zdravnikom delavca na pobudo delodajalca (oblikovanje podatkov o zdravstveni zmožnosti delavca po predhodni pisni privolitvi delavca).
 • Izpolnjevanje obrazcev DD-1 za invalidske postopke.
 • Sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu oz. načrtovanje in promocija zdravja pri delu.
 • Redna komunikacija s strokovnim delavcem za varnost pri delu.