Na zdravstveni pregled prinesite:

  • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)
  • zdravstveni karton ali izpis iz zdravstvenega kartona izbranega zdravnika
  • očala ali kontaktne leče, če jih nosite in izid okulista, če ga imate

Z zdravstvenimi pregledi za voznike ugotavljamo:

  1. ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;
  2. ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;

Izvajamo zdravstvene preglede za voznike za:

  • prvo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
  • drugo skupino, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.

Obseg zdravstvenega pregleda, s katerim se ugotavlja telesna in duševna zmožnost za vožnjo je  v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 47/11, 67/14, 12/16, 85/16).