Z zdravstvenim pregledom športnika potrjujemo ustrezno  zdravstveno stanje za športne aktivnosti,  lahko pa  morebitne zdravstvene težave športnikov preprečimo ali jih odkrijemo v zgodnji fazi in tudi učinkovito zdravimo.

Na zdravstveni pregled prinesite:

  • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)
  • zdravstveni karton ali izpis iz zdravstvenega kartona izbranega zdravnika
  • očala ali kontaktne leče, če jih nosite in izid okulista, če ga imate