Na zdravstveni pregled prinesite: 

  • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)
  • zdravstveni karton ali izpis iz zdravstvenega kartona izbranega zdravnika, v primeru da opravljate zdravstveni pregled pred zaposlitvijo
  • očala ali kontaktne leče, če jih nosite in izid okulista, če ga imate
  • napotnico delodajalca
  • na zdravstveni pregled pridite tešči

Preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju.

 

Opravljamo:

  1. predhodne preventivne zdravstvene preglede,
  2. usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede,
  3. druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede.

 

Obseg zdravstvenih pregledov je v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list 87/02, 29/03, 124/06)